Μάθετε SofTap®

Αποκτήστε την καλύτερη εκπαίδευση στις βασικές αρχές του SofTap® από την πηγή!

Είτε είστε καινούργιος, είτε παλιός και έμπειρος, αυτή η τάξη έχει συμβουλές και κόλπα για όλους.


*** Κατά τη δημιουργία του λογαριασμού σας, χρησιμοποιήστε το όνομά σας όπως θα θέλατε να εμφανίζεται στο πιστοποιητικό σας ***

Αυτή η τάξη προορίζεται να διδάξει άτομα στη θεωρητική εφαρμογή της χρήσης βελονών SofTap.

Αυτή η τάξη ΔΕΝ έχει σχεδιαστεί για να πιστοποιεί τα άτομα στην πρακτική εφαρμογή των μόνιμων καλλυντικών και δεν εγγυάται την ποιότητα της εργασίας κάποιου ατόμου.

Το SofTap® δεν μπορεί να προβλέψει όλες τις συνθήκες υπό τις οποίες θα διδαχθούν ή / και θα εφαρμοστούν τα προϊόντα, τα μαθήματα και οι διαδικασίες του SofTap®.

Όλα τα μέλη του εκπαιδευτή και του τεχνικού είναι ανεξάρτητοι εργολάβοι και ως εκ τούτου η SofTap® Co. δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για τα αποτελέσματα που δημιουργούνται από την εφαρμογή των προϊόντων μας, είτε χρησιμοποιούνται μόνα τους ή σε συνδυασμό με άλλα προϊόντα, την ποιότητα των τάξεων ή / και την ποιότητα των των διαδικασιών που πραγματοποιήθηκαν. Συνιστάται στους χρήστες να κάνουν τις δικές τους εκτιμήσεις για την καταλληλότητα κάθε προϊόντος, συνδυασμό προϊόντων, τάξεις ή / και διαδικασίες για τους δικούς τους σκοπούς


practice kit

Προαιρετικό κιτ εξάσκησης (60 $)

Το συνιστώμενο κιτ ακολουθείται από 20 ασκήσεις καθ’ όλη τη διάρκεια του.

 Διατίθεται για αγορά στη διεύθυνση www.softaps.com 

Επιλέξτε ένα πρόγραμμα και εγγραφείτε

$150

Buy it now

One Time Purchase

Buy it once, keep it forever. Come back as often as you like to review

3 payments of $60/month

Buy with 3 Smaller Payments

Pay over time and purchase this class

3 payments of $60 per month and this class is yours to review any time you like. It's yours for good! No time limit.

Κιτ εξάσκησης

Κιτ εξάσκησης


Προαιρετικό κιτ εξάσκησης για να παρακολουθήσετε μαζί με 20 ασκήσεις!

Μάθετε Εφαρμογή φρυδιών

Μάθετε τα βασικά και εξασκηθείτε στις τεχνικές για αρχάριους!

Μάθετε τις βελόνες SofTap®

Μάθετε τις βελόνες SofTap® 


Μάθετε πώς να επιλέγετε βελόνες για να έχετε το εφέ που θέλετε